facebook youtube instagram google plus

0948 329 955

(pobočka Košice)

0948 278 805

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

 REGISTRAČNÉ / VIRTUÁLNE SÍDLO od 9,- EUR / rok       

 

 Adresa

!!!  AKCIA platí do 30.06.2022  !!!

iba pre nových klientov

PREŠOV

Hlavná 50

PREŠOV

Hlavná 50

KOŠICE

Južná trieda 2/A

Zriaďovací poplatok 12,- EUR / jednorázovo 12,- EUR / jednorázovo 12,- EUR  / jednorázovo
Označenie sídla áno áno áno
Zriadenie poštovej schránky áno áno áno
Zriadenie evidencie pošty áno áno áno
Nastavenie notifikácie áno áno áno
Prenájom kancelárie neoddeliteľne súviasiaci so sídlom

54,- EUR / 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 168 EUR)

205,- EUR / 6 mesiacov

313,- EUR / 1 rok

285,- EUR / 6 mesiacov

435,- EUR / 1 rok

Poskytnutie súhlasu so zriadením sídla

12,- EUR / 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 6 EUR)

12,- EUR / na obdobie 12,- EUR / na obdobie
Služby VaV sídla      
Preberanie poštových zásielok áno áno áno
Úschova poštových zásielok ZADARMO ZADARMO ZADARMO
Notifikácia e-mail, resp. sms ZADARMO ZADARMO ZADARMO
CELKOM

78,- EUR / prvých 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 174 EUR)

223,- EUR / 6 mesiacov    

337,- EUR  / 1 rok

309,- EUR / 6 mesiacov

459,- EUR / 1 rok

 

Poskytnutie Súhlasu so zriadením sídla nie je možné dodať bez dodania Služieb VaV sídla a Prenájmom.

Prenájom nehnuteľnosti je podľa § 38 Zákona o DPH oslobodený od DPH.

Poskytovanie služieb nie je oslobodené od DPH a ceny sú uvedené s DPH.

 

 

Voliteľné administratívne služby k balíčkom CENA
Preposielanie zásielky na inú adresu / 1x týždenne 10,80 EUR/ mesačne + poštovné
Skenovanie a preposielanie zásielky na e-mail 0,60 EUR/ 1 strana

Preberanie list. zásielok (max. do 50 mesačne), resp. 3 balíky/mesiac

6 EUR / mesačne
Zabezpečenie splnomocnenia na preberanie pošty (vrátane poplatkov) 20,- EUR

 

Ceny voliteľných administratívnych služieb sú uvedené s DPH