facebook youtube instagram google plus

0917 159 791

(pobočka Košice)

0917 159 791

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Využi LIMITOVANÚ AKCIU pre posledných 5 klientov od 31.augusta.2024 !

 

 REGISTRAČNÉ / VIRTUÁLNE SÍDLO od 9,- EUR / mesiac       

 

 Adresa

PREŠOV - Hlavná 50

 

SABINOV - Námestie slobody 37

 

Michalovce - Slovenská 4

KOŠICE - Južná trieda 2/A

     
Zriaďovací poplatok 12 EUR / jednorázovo 12 EUR / jednorázovo
Označenie sídla ÁNO ÁNO
Zriadenie poštovej schránky ÁNO ÁNO
Zriadenie evidencie pošty ÁNO ÁNO
Nastavenie notifikácie ÁNO ÁNO
Prenájom kancelárie neoddeliteľne súvisiaci so sídlom (1hod. / mesiac)

54 EUR / prvých 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 168 EUR)

285 EUR / 6 mesiacov

435 EUR / 1 rok

Poskytnutie súhlasu so zriadením sídla

12 EUR / prvých 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 6 EUR) 

12 EUR / na rok
Služby VaV    
Preberanie poštových zásielok ÁNO ÁNO
Úschova poštových zásielok ZADARMO ZADARMO
Notifikácia e-mail, resp. sms ZADARMO ZADARMO
     
CELKOM

78 EUR / prvých 6 mesiacov

(každých ďalších 6 mesiacov 174 EUR)

309 EUR / 6 mesiacov

459 EUR / 1 rok

 

Poskytnutie Súhlasu so zriadením sídla nie je možné dodať bez dodania Služieb VaV sídla a Prenájmom.

Prenájom nehnuteľnosti je podľa § 38 Zákona o DPH oslobodený od DPH.

Poskytovanie služieb nie je oslobodené od DPH a ceny sú uvedené s DPH.

 

Voliteľné administratívne služby k balíčkom CENA
Preposielanie zásielky na inú adresu / 1x týždenne 10,80 EUR/ mesačne + poštovné
Skenovanie a preposielanie zásielky na e-mail 1 EUR/ 1 strana

Preberanie list. zásielok (max. do 50 mesačne), resp. 3 balíky/mesiac

6 EUR / mesačne
Zabezpečenie splnomocnenia na preberanie pošty (vrátane poplatkov) 20,- EUR

 

Ceny voliteľných administratívnych služieb sú uvedené s DPH