facebook youtube instagram google plus

0948 329 955

(pobočka Košice)

0948 278 805

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

 REGISTRAČNÉ / VIRTUÁLNE SÍDLO od 12,- EUR / rok       

 

 Adresa

PREŠOV

Hlavná 50

KOŠICE

Južná trieda 2/A

Služby VaV sídla    
Preberanie poštových zásielok áno áno
Úschova poštových zásielok ZADARMO ZADARMO
Notifikácia e-mail, resp. sms ZADARMO ZADARMO
Poskytnutie súhlasu so zriadením sídla 12,- EUR / na obdobie 12 EUR / na obdobie
Prenájom kancelárie neoddeliteľne súviasiaci so sídlom

199,- EUR / 6 mesiacov

313,- EUR / 1 rok

285,- EUR / 6 mesiacov

435,- EUR / 1 rok

Zriaďovací poplatok 12,- EUR / jednorázovo 12,- EUR  / jednorázovo
Označenie sídla áno áno
Zriadenie poštovej schránky áno áno
Zriadenie evidencie pošty áno áno
Nastavenie notifikácie áno áno
CELKOM

223,- EUR / 6 mesiacov    

337,- EUR  / 1 rok

309,- EUR / 6 mesiacov

459,- EUR / 1 rok

 

Poskytnutie Súhlasu so zriadením sídla nie je možné dodať bez dodania Služieb VaV sídla.  

 

 

Voliteľné administratívne služby k balíčkom CENA
Preposielanie zásielky na inú adresu / 1x týždenne 10,80 EUR/ mesačne + poštovné
Skenovanie a preposielanie zásielky na e-mail 0,60 EUR/ 1 strana

Preberanie list. zásielok (max. do 50 mesačne), resp. 3 balíky/mesiac

6 EUR / mesačne
Zabezpečenie splnomocnenia na preberanie pošty (vrátane poplatkov) 20,- EUR

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH