facebook youtube instagram google plus

0948 329 955

(pobočka Košice)

0948 278 805

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Prešov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
15 osôb
 • 1 hodina: 10,20 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 34,80 €
 • 6-10 hodín: 41,00 €
room
40 osôb
 • 1 hodina: 12,00 €
 • 2 hodiny: 19,80 €
 • 3 hodiny: 26,40 €
 • 4 hodiny: 32,00 €
 • 5 hodín: 39,00 €
 • 6-10 hodín: 49,00 €
room
8 osôb
 • 1 hodina: 8,40 €
 • 2 hodiny: 12,60 €
 • 3 hodiny: 16,80 €
 • 4 hodiny: 23,40 €
 • 5 hodín: 27,60 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €
room
10 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 13,80 €
 • 3 hodiny: 18,00 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 30,60 €
 • 6-10 hodín: 38,40 €
room
18 osôb
 • 1 hodina: 10,20 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 34,80 €
 • 6-10 hodín: 43,20 €
room
12 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 13,80 €
 • 3 hodiny: 18,00 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 30,60 €
 • 6-10 hodín: 38,40 €

Košice

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
12 osôb
 • 1 hodina: 12,00 €
 • 2 hodiny: 21,60 €
 • 3 hodiny: 30,00 €
 • 4 hodiny: 34,80 €
 • 5 hodín: 42,00 €
 • 6-10 hodín: 52,80 €
room
14 osôb
 • 1 hodina: 12,60 €
 • 2 hodiny: 23,40 €
 • 3 hodiny: 30,60 €
 • 4 hodiny: 38,40 €
 • 5 hodín: 44,40 €
 • 6-10 hodín: 55,20 €
room
18 osôb
 • 1 hodina: 13,80 €
 • 2 hodiny: 25,20 €
 • 3 hodiny: 31,20 €
 • 4 hodiny: 42,00 €
 • 5 hodín: 48,00 €
 • 6-10 hodín: 58,80 €
room
21 osôb
 • 1 hodina: 15,60 €
 • 2 hodiny: 28,20 €
 • 3 hodiny: 34,80 €
 • 4 hodiny: 46,80 €
 • 5 hodín: 54,60 €
 • 6-10 hodín: 70,80 €
room
8 osôb
 • 1 hodina: 9,00 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 31,20 €
 • 6-10 hodín: 43,20 €
room
20 osôb
 • 1 hodina: 15,60 €
 • 2 hodiny: 28,20 €
 • 3 hodiny: 34,80 €
 • 4 hodiny: 46,80 €
 • 5 hodín: 54,60 €
 • 6-10 hodín: 70,80 €
room
40 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 13,80 €
 • 3 hodiny: 18,00 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 30,60 €
 • 6-10 hodín: 38,40 €

Sabinov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
20 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 15,60 €
 • 3 hodiny: 20,40 €
 • 4 hodiny: 22,80 €
 • 5 hodín: 25,20 €
 • 6-10 hodín: 28,80 €

Žilina

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
12 osôb

Cena na vyžiadanie

room
16 osôb

Cena na vyžiadanie

room
15 osôb

Cena na vyžiadanie

Nitra

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
12 osôb
 • 1 hodina: 8,40 €
 • 2 hodiny: 12,60 €
 • 3 hodiny: 16,80 €
 • 4 hodiny: 23,40 €
 • 5 hodín: 27,60 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €

Poprad

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 26,40 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €

Bratislava

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
16 osôb

Cena na vyžiadanie

 

 • * Minimálna cena objednávky je 9 €.
 • * Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, ktorú účastník strávi v miestnosti, a to aj v čase prestávok počas doby prenájmu t.j. od prevzatia po odovzdanie. Začiatok doby prenájmu plynie najneskôr od dohodnutej doby začiatku prenájmu.
 • * Pri prenájme priestorov v čase pracovného týždňa (t.j. pondelok – piatok) po 17.00 hod. sa účtuje príplatok 5 €.
 • * Pri prenájme priestorov počas víkendu (t.j. sobota a/alebo nedeľa) a sviatok sa účtuje príplatok 10 €.
 • * Pri prenájme priestorov s počtom osôb nad 20 sa príplatok 5 €.
 • * Ceny za prenájom sú na stránke uvedené ako konečné. Nájom nehnuteľnosti je podľa § 38 Zákona o DPH oslobodený od DPH.
 • * Ceny za vybavenie sú na stránke uvedené bez DPH.
 • * Cenník je platný od 01.01.2019