facebook youtube instagram google plus

0917 159 791

(pobočka Košice)

0917 159 791

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Prešov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena bez DPH
room
15 osôb
 • 1 hodina: 26,00€
 • 2 hodiny: 30,00€
 • 3 hodiny: 35,00€
 • 4 hodiny: 41,00€
 • 5 hodín: 48,00€
 • 6-10 hodín: 56,00€
room
40 osôb
 • 1 hodina: 37,00€
 • 2 hodiny: 42,00€
 • 3 hodiny: 48,00€
 • 4 hodiny: 55,00€
 • 5 hodín: 62,00€
 • 6-10 hodín: 70,00€
room
15 osôb
 • 1 hodina: 33,00€
 • 2 hodiny: 37,00€
 • 3 hodiny: 42,00€
 • 4 hodiny: 48,00€
 • 5 hodín: 55,00€
 • 6-10 hodín: 63,00€
room
18 osôb
 • 1 hodina: 33,00€
 • 2 hodiny: 37,00€
 • 3 hodiny: 42,00€
 • 4 hodiny: 48,00€
 • 5 hodín: 55,00€
 • 6-10 hodín: 63,00€
room
15 osôb
 • 1 hodina: 26,00€
 • 2 hodiny: 30,00€
 • 3 hodiny: 35,00€
 • 4 hodiny: 41,00€
 • 5 hodín: 48,00€
 • 6-10 hodín: 56,00€

Košice

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena bez DPH
room
18 osôb
 • 1 hodina: 20,00€
 • 2 hodiny: 32,00€
 • 3 hodiny: 38,00€
 • 4 hodiny: 50,00€
 • 5 hodín: 56,00€
 • 6-10 hodín: 72,00€
room
24 osôb
 • 1 hodina: 25,00€
 • 2 hodiny: 37,00€
 • 3 hodiny: 43,00€
 • 4 hodiny: 55,00€
 • 5 hodín: 61,00€
 • 6-10 hodín: 77,00€
room
36 osôb
 • 1 hodina: 33,00€
 • 2 hodiny: 45,00€
 • 3 hodiny: 51,00€
 • 4 hodiny: 63,00€
 • 5 hodín: 69,00€
 • 6-10 hodín: 85,00€

Sabinov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena bez DPH
room
20 osôb
 • 1 hodina: 9,60€
 • 2 hodiny: 15,60€
 • 3 hodiny: 20,40€
 • 4 hodiny: 22,80€
 • 5 hodín: 25,20€
 • 6-10 hodín: 28,80€

 

 • * Minimálna cena objednávky je 9 €.
 • * Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, ktorú účastník strávi v miestnosti, a to aj v čase prestávok počas doby prenájmu t.j. od prevzatia po odovzdanie. Začiatok doby prenájmu plynie najneskôr od dohodnutej doby začiatku prenájmu.
 • * Pri prenájme priestorov v čase pracovného týždňa (t.j. pondelok – piatok) po 16.00 hod. sa účtuje príplatok 10 €.
 • * Pri prenájme priestorov počas víkendu (t.j. sobota a/alebo nedeľa) a sviatok sa účtuje príplatok 10 €.
 • * Pri prenájme priestorov s počtom osôb nad 20 sa príplatok 5 €.
 • * Ceny na stránke sú uvedené bez DPH, k jednotlivým cenám bude pripočítaná platná sadzba DPH.
 • * Cenník je platný od 15.02.2024