facebook youtube instagram google plus

0948 329 955

(pobočka Košice)

0948 278 805

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Prešov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
15 osôb
 • 1 hodina: 10,20 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 34,80 €
 • 6-10 hodín: 41,00 €
room
40 osôb
 • 1 hodina: 12,00 €
 • 2 hodiny: 19,80 €
 • 3 hodiny: 26,40 €
 • 4 hodiny: 32,00 €
 • 5 hodín: 39,00 €
 • 6-10 hodín: 49,00 €
room
8 osôb
 • 1 hodina: 8,40 €
 • 2 hodiny: 12,60 €
 • 3 hodiny: 16,80 €
 • 4 hodiny: 23,40 €
 • 5 hodín: 27,60 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €
room
10 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 13,80 €
 • 3 hodiny: 18,00 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 30,60 €
 • 6-10 hodín: 38,40 €
room
18 osôb
 • 1 hodina: 10,20 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 34,80 €
 • 6-10 hodín: 43,20 €
room
12 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 13,80 €
 • 3 hodiny: 18,00 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 30,60 €
 • 6-10 hodín: 38,40 €

Košice

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
12 osôb
 • 1 hodina: 12,00 €
 • 2 hodiny: 21,60 €
 • 3 hodiny: 30,00 €
 • 4 hodiny: 34,80 €
 • 5 hodín: 42,00 €
 • 6-10 hodín: 52,80 €
room
14 osôb
 • 1 hodina: 12,60 €
 • 2 hodiny: 23,40 €
 • 3 hodiny: 30,60 €
 • 4 hodiny: 38,40 €
 • 5 hodín: 44,40 €
 • 6-10 hodín: 55,20 €
room
18 osôb
 • 1 hodina: 13,80 €
 • 2 hodiny: 25,20 €
 • 3 hodiny: 31,20 €
 • 4 hodiny: 42,00 €
 • 5 hodín: 48,00 €
 • 6-10 hodín: 58,80 €
room
21 osôb
 • 1 hodina: 15,60 €
 • 2 hodiny: 28,20 €
 • 3 hodiny: 34,80 €
 • 4 hodiny: 46,80 €
 • 5 hodín: 54,60 €
 • 6-10 hodín: 70,80 €
room
8 osôb
 • 1 hodina: 9,00 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 27,60 €
 • 5 hodín: 31,20 €
 • 6-10 hodín: 43,20 €
room
20 osôb
 • 1 hodina: 15,60 €
 • 2 hodiny: 28,20 €
 • 3 hodiny: 34,80 €
 • 4 hodiny: 46,80 €
 • 5 hodín: 54,60 €
 • 6-10 hodín: 70,80 €
room
40 osôb
 • 1 hodina: 18,00 €
 • 2 hodiny: 30,00 €
 • 3 hodiny: 42,00 €
 • 4 hodiny: 54,00 €
 • 5 hodín: 66,00 €
 • 6-10 hodín: 82,80 €

Sabinov

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
20 osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 15,60 €
 • 3 hodiny: 20,40 €
 • 4 hodiny: 22,80 €
 • 5 hodín: 25,20 €
 • 6-10 hodín: 28,80 €

Žilina

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
16 osôb

Cena na vyžiadanie

Nitra

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
12 osôb
 • 1 hodina: 8,40 €
 • 2 hodiny: 12,60 €
 • 3 hodiny: 16,80 €
 • 4 hodiny: 23,40 €
 • 5 hodín: 27,60 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €

Poprad

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
osôb
 • 1 hodina: 9,60 €
 • 2 hodiny: 16,20 €
 • 3 hodiny: 21,60 €
 • 4 hodiny: 24,00 €
 • 5 hodín: 26,40 €
 • 6-10 hodín: 34,80 €

Bratislava

 
Učebňa
Počet miest na sedenie
Cena
room
16 osôb

Cena na vyžiadanie

 

 • * Minimálna cena objednávky je 9 €.
 • * Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, ktorú účastník strávi v miestnosti, a to aj v čase prestávok počas doby prenájmu t.j. od prevzatia po odovzdanie. Začiatok doby prenájmu plynie najneskôr od dohodnutej doby začiatku prenájmu.
 • * Pri prenájme priestorov v čase pracovného týždňa (t.j. pondelok – piatok) po 17.00 hod. sa účtuje príplatok 10 €.
 • * Pri prenájme priestorov počas víkendu (t.j. sobota a/alebo nedeľa) a sviatok sa účtuje príplatok 10 €.
 • * Pri prenájme priestorov s počtom osôb nad 20 sa príplatok 5 €.
 • * Ceny za prenájom sú na stránke uvedené ako konečné. Nájom nehnuteľnosti je podľa § 38 Zákona o DPH oslobodený od DPH.
 • * Ceny za vybavenie sú na stránke uvedené bez DPH.
 • * Cenník je platný od 01.01.2019