facebook youtube instagram google plus

0917 159 791

(pobočka Košice)

0917 159 791

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Kontaktné údaje

Obchodné meno:
Kontaktná osoba: *
Sídlo / adresa: *
IČO:
Platca DPH:
Telefónne číslo: *
E-mail: *

Výber miestnosti

Mesto:
Miestnosť:
Trvanie prenájmu do: *
Prenájom na deň, čas (od-do): *
 
Počet osôb: *
Catering:
Požiadavky:
 
Ďalšie požiadavky:
Vypočítať orientačnú cenu