facebook youtube instagram google plus

0917 159 791

(pobočka Košice)

0917 159 791

(pobočka Sabinov)

0917 159 791

(pobočka Prešov)

Obchodné meno spoločnosti
Meno a priezvisko
Ulica
PSČ
Mesto
Telefónne číslo
Email
Ďalšie požiadavky / špecifikácie

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti VaV Partners s.r.o súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo a e-mailová adresa uvedených v elektronickej prihláške za účelom spracovania prihlášky a spracovania databázy záujemcov o kurz. Súhlas je daný na dobu neurčitú a beriem na vedomie, že som oprávnený postupovať podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a tento súhlas písomne odvolať.